Neapsisprendžiate dėl nuotaikos? info@popcornmood.lt +370 614 93000
Užsakymų atsiėmimas -Dzūkų g. 107, Vilnius
Susisiekite
Kontaktai
Mano paskyra
Mėgstamiausi
Akcijos

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Blogas

Privatumo politika

Esame atsakinga bendrovė, kuriai svarbus Jūsų pasitikėjimas, todėl dedame dideles pastangas į Jūsų duomenų apsaugą. Kviečiame susipažinti su Jūsų duomenų tvarkymu mūsų bendrovėje.

Kas mes esame?

Mes – įmonė, gaminanti ir prekiaujanti išskirtinio skonio spragėsiais.

UAB „Minusinės kalorijos“
kodas: 305550766, PVM kodas LT100013157912
adresas: Dzūkų g. 107, Vilnius
kontaktai: tel. +370 614 93000, el.p. info@popcornmood.lt  

Esame Jūsų duomenų valdytojais ir nustatome Jūsų duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Kokias sąvokas verta žinoti?

 1. Bendrovė / Mes: UAB „Minusinės kalorijos“
 2. Interneto puslapis: Bendrovės internetinės parduotuvės, pasiekiamos adresais www.popcornmood.lt 
 3. Parduotuvė – Bendrovės buveinė ir užsakymų atsiėmimo vieta, esanti Dzūkų g. 107, Vilnius
 4. Paslaugos – Prekyba, įskaitant elektroninę, išskirtinio skonio spragėsiais bei papildomomis serviravimo prekėmis
 5. Klientas – Fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsigyja Bendrovės prekes Parduotuvėje arba Interneto svetainėje
 6. Potencialus Klientas – Fizinis ar juridinis asmuo, kuris įsideda prekes į Interneto svetainėje esantį krepšelį (iki suvedant jų pristatymui reikalingus duomenis ir apmokant už jų įsigijimą), arba susikuria paskyrą Interneto svetainėje (iki kol, naudodamasis šia paskyra, įsigyja prekes ir už jas apmoka)
 7. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679, kuriuo kartu su kitais nacionaliniais teisės aktais Bendrovė vadovaujasi savo veikloje

Kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis?

 1. Elektroninei prekybai vykdyti (klientų užsakymų vykdymui)
 2. Tiesioginei rinkodarai
 3. Sutarties/kito susitarimo vykdymui (jei tokie sudaromi)
 4. Statistiniais ir Interneto svetainės lankomumo / turinio vertinimo tikslais

Kokiais būdais renkame Jūsų duomenis?

 1. Duomenis pateikiate pats, kai, pavyzdžiui, susikuriate Paskyrą Interneto svetainėje arba pateikiate užklausą dėl prekių elektroniniu paštu
 2. Duomenis gauname Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje, kai juos mums sugeneruoja mūsų naudojami slapukai (žr. žemiau Slapukai)
 3. Duomenis gauname iš trečiųjų asmenų, jei, pavyzdžiui, Jūsų įmonės vardu kreipiasi įgalioti atstovai (administratorė, rinkodaros specialistas, kt.)

Kokius Jūsų duomenis renkame?

 1. Elektroninei prekybai vykdyti tvarkomi vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, užsakymų numeris, pirkimo istorija, mokėjimų duomenys (jei mokama kreditine kortele – paskutiniai keturi skaitmenys ir vartotojo vardas, jei debetine kortele – banko sąskaitos numeris). Šie duomenys renkami sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
 2. Tiesioginei rinkodarai vykdyti tvarkomi vardai, elektroninio pašto adresai, gimimo mėnuo ir diena. Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu.
 3. Sutarčių vykdymui tvarkomi: Iki paslaugų užsakymo ir sutarties pasirašymo: vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys, tiesioginis telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas. Jei klientas juridinis asmuo: atstovo/-ų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė tiesioginis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; Kai klientas fizinis asmuo: vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, banko sąskaitos numeris, asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, IP adresas. Šie duomenys renkami sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
 4. Statistiniais (Interneto svetainės lankomumo ir turinio vertinimo) tikslais tvarkome lankytojo naudojamas įrenginys (pvz. telefonas, kompiuteris, planšetė), įrenginio operacinė sistema (pvz. android, IOS), valstybė ir miestas iš kurio jungiamasi, kalba, amžiaus grupė (pvz. „18-24, 25-34, kt.”), lytis, pomėgių kategorijos, lankomi mūsų Interneto svetainės puslapiai. Gauname tik nuasmenintus susistemintus duomenis. Šie duomenys renkami Jūsų sutikimo pagrindu.

Mes nerenkate ypatingų (jautrių) duomenų apie Jus.

Ar galite savo duomenų neteikti?

Taip, tam tikrais atvejais: jei jie renkami sutikimo pagrindu (pvz., tiesioginei rinkodarai) arba jei jie renkami, pasitelkiant slapukus (žr. žemiau Slapukai).

Tačiau, kai užsakymas yra patvirtinamas, savo duomenis pateikti privalote, nes priešingu atveju neturėsime galimybės pristatyti Jums prekių, t.y. įvykdyti užsakymo. Renkame tik tuos duomenis, kurie yra būtini teikiant paslaugas ar įsigyjant prekes/paslaugas, susijusias su aukščiau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais, todėl nesutikdami pateikti duomenų Jūs negalėsite įsigyti mūsų paslaugų arba mes negalėsime įsigyti Jūsų prekių / paslaugų.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis saugome tiek, kiek to reikalauja teisės aktai, o jeigu konkretaus reikalavimo nėra, tuomet ne trumpiau nei 3 m. (pavyzdžiui, susirašinėjimus dėl mūsų prekių, jei paslaugos nėra užsakomos; paskyrų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio naudojimosi paskyra arba po paskyros pašalinimo).

Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys saugomi tol, kol Jūs atšaukiate duotą sutikimą.

Jei užsakėte mūsų prekes, kurioms yra užtikrinama garantija, tai visi susiję duomenys saugomi visą garantijos laikotarpį, bet ne trumpiau nei 3 metus.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Jūsų prašymui vykdyti

Valstybinėms institucijoms, pašto / kurjerių tarnyboms, Jūsų nurodytam asmeniui

Teisės aktų reikalavimų vykdymui

Valstybės institucijoms, teisėsaugos institucijoms, bankui

Susitarimų su Jumis / Jūsų įmonės atstovu vykdymui (paslaugų tekimui)

Prekių / siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms

Mūsų teisėtų interesų užtikrinimui: skolų išieškojimui, teisių gynimui, duomenų saugojimui, kt.

Skolų išieškojimo bendrovėms, teismui, antstoliams, notarui, paštui, valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, išorinėms duomenų saugykloms, kt.

Mūsų sudarytų sutarčių su paslaugų tiekėjais vykdymui

Audito bendrovėms, IT specialistams, teisininkams, kt.

Perduodame tik tuos duomenis, kurie būtini nurodytam perdavimo tikslui pasiekti ir tik tiems duomenų gavėjams, kurie užtikrina gaunamų duomenų saugumą, arba tiems, kuriems perduoti reikalauja taikytini teisės aktai.

Kokias teises turite?

 1. Teisę gauti informaciją / papildomą informaciją
 2. Teisę susipažinti su savo duomenimis, gauti jų kopijas
 3. Teisę prašyti ištrinti, pakeisti, papildyti ar perkelti duomenis ar apriboti jų tvarkymą
 4. Teisę atšaukti duotą sutikimą arba tokio sutikimo neduoti
 5. Teisę kreiptis dėl Jūsų duomenų tvarkymo pažeidimo (skųsti mūsų veiksmus)

Kaip turimas teises įgyvendinti?

Jei norite įgyvendinti kurią nors iš aukščiau nurodytų teisių, turite pateikti argumentuotą prašymą, nurodant savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, nurodyti, kokiu būdu norite gauti atsakymą (paštu, el. paštu) bei išdėstyti savo prašymą.

Prašymą galite pateikti:

 • Tiesiogiai mūsų buveinėje Dzūkų g. 107, Vilnius, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba
 • elektroniniu paštu info@popcornmood.lt, jei prašymas yra patvirtintas Jūsų elektroninio identifikavimo priemonėmis parašu, arba
 • Registruotu paštu, jei prie prašymo pridėsite notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašymai, kurių pateikimo metu nėra galimybės identifikuoti jo pateikusio asmens, nėra nagrinėjami, o siuntėjas/pateikėjas informuojamas apie to sprendimo priežastis.

Savo atsakymą pateiksime per 30 kalendorinių dienų, turint teisę, esant objektyvioms priežastims, tokio prašymo nagrinėjimo terminą pratęsti, nurodant pratęsimo priežastis.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@popcornmood.lt arba skambinti telefonu +370 614 93000 ir atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodant tokio sprendimo motyvų.

Mūsų paslaugų teikimas vaikams?

Mūsų Internetinėje parduotuvėje prekes gali įsigyti asmenys nuo 16 m., tačiau tėvai turi teisę pateikti sutikimą savo nepilnamečiui vaikui iki 16 m. naudotis mūsų Interneto svetaine. Jei manote, kad Jūsų vaikas mūsų Internetinei parduotuvei pateikė informaciją ar užsakė prekes neturint Jūsų sutikimo, prašome susisiekti su mumis bet kuriais mūsų Interneto svetainėje esančiais kontaktais.

Slapukai

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant interneto svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo prisijungiate prie mūsų svetainės.

Kodėl tai svarbu mums?

Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi istoriją, taip pat nuasmenintus duomenis apie Jus (pvz., Jūsų naudojamo įrenginio tipą, iš kurio jungėtės, vietovę, amžių) ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.

Pabrėžiame, kad visa svetainėje surinkta informacija per slapukus yra anoniminė ir mums ji prieinama tik susistemintų statistinių rodiklių išraiška.

Kaip valdyti / ištrinti slapukus?

Galimi būdai:

 1. Jei, pavyzdžiui, naudojate Chrome naršyklę, atsisakyti galite tokiu būdu >> . Jei naudojate kitą naršyklę, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pažiūrėkite jos žinyno meniu.
 2. Taip pat galite mūsų puslapyje naršyti privačiu režimu, kurį pabaigus tos sesijos duomenys iš Jūsų įrenginio bus ištrinti. Plačiau apie Privatų (incognito) režimą >>

Kokius slapukus naudojame ir kaip ilgai jie išlieka įrenginyje?

Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas (kam naudojamas?) Renkami duomenys Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims? Kiek laiko saugomas slapukas? Slapuko privatumo politika
OCSESSID Slapukas, būtinas
interneto svetainei funkcionuoti.
Vartotojui priskirtas tam tikras kodas (unikalus sesijos ID numeris) Ne Kol nesibaigia sesija  
currency Valiutos pasirinkimas Pasirinktas valiutos kodas Ne Kol nesibaigia sesija  
language Kalbos pasirinkimas Pasirinktas kalbos kodas Ne Kol nesibaigia sesija  
my_wishlist Išsaugoti įsimintinas prekes. Vartotojui priskirtas tam tikras kodas (spiacalus sesijos ID numeris) Ne Kol nesibaigia sesija  
_ga _gat _gid Slapukai skirti statistikai apie vartotojų elgseną rinkti. _ga _gat slapukai renka naršymo duomenis. 
_gid slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus tinklapio puslapius.
Taip

_ga _gat - 2 metai

_gid - 24 val. po sesijos pabaigos

www.policies.google.com/privacy

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

UAB „MINUSINĖS KALORIJOS“

adresas: Dzūkų g. 107, Vilnius

tel. +370 614 93000, el.p. info@popcornmood.lt  

Paskelbimo data: 2020 m. liepos 1 d.

 

www.popcornmood.lt svetainėje naudojami slapukai. Jei sutinkate su slapukų naudojimu spauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie slapukus galite skaityti Privatumo politikoje.